Magnufuel Lietuva

Magnufuel yra kuro talpinimo technologija naujo karto automobiliam Ši i tema priklau o komandinei i temai, žinomai kaip magnetinių dažnių rezonatoriai Rezonatoriai yra puikiai išnaudojami kirtingo e rity e; tačiau šio magnetinio pobūdžio angliavandenilinio mišinio jonizacijo idėjo panaudojima yra kažka ypatingo

Continue Reading