MagnuFuel Latvija

MagnuFuelir degviela ietaupīšana tehnoloģijajaunā paaudze tran portlīdzekļiem Šī i tēma ietilp t mehāni ku ierīču kategorijā, kura dēvē par magnēti kajiem frekvenču rezonatoriem Rezonatori tiek plaši pielietoti dažādā jomā , tomēr to magnēti ko īpašību izmantošana ogļūdeņražu jonizācijā jāizceļ

Continue Reading


Psorifix Latvija

P orifix ir jaun līdzekli krēma formā, kuru lietojot, četrde mit procenti cilvēku divu mēnešu laikā pilnībā atbrīvojušie no p oriāze , bet vairāk nekā a toņde mit pieci procenti guvuši ievērojamu uzlabojumu Ta ātri amazina p oriāze imptomu , deviņde mit pieco procento gadījumu problēmu likvidējot

Continue Reading